2 Παλλάς


2 Παλλάς, NASA

2 Παλλάς

2 Παλλάς

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Heinrich Wilhelm Olbers
Ανακαλύφθηκε στις 28 Μαρτίου 1802
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 510.468.000 km
(3,412 AU)
Περιήλιο 319.005.000 km
(2,132 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 414.737.000 km
(2,772 AU)
Εκκεντρότητα 0,231
Περίοδος περιφοράς 1.686,044 ημέρες
(4,62 χρόνια)
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 17,65 km/s
Κλίση 34,838° ως προς
την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 173,134°
Όρισμα του περιηλίου 310,274°
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ισημερινή Ακτίνα 272 km
Μάζα (2,11 ± 0,26) ×1020 kg
Μέση πυκνότητα ~2,8 g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό ~0,18 m/s2
Ταχύτητα Διαφυγής ~0,32 km/s
Αστρονομική περίοδος περιστροφής 0,32555 ημέρες
7,8132 h
Κλίση άξονα περίπου 78 ± 13°
Λευκαύγεια 0,159
Φασματικός τύπος B
Φαινόμενο μέγεθος 6,4 ως 10,6
Απόλυτο μέγεθος 4,13
Θερμοκρασία
ελάχ. μέση μεγ.
~164 K ~265 K

H Παλλάς (αγγλικά:Pallas) είναι ο αστεροειδής (μικρός πλανήτης) με αύξοντα αριθμό ανακαλύψεως 2. Ανακαλύφθηκε στις 28 Μαρτίου 1802 από τον Heinrich Wilhelm Olbers, που παρατηρούσε από τη Βρέμη της Γερμανίας. Η Παλλάς περιφέρεται περί τον Ήλιο σε μέση απόσταση (μεγάλο ημιάξονα της τροχιάς της) 2,773 αστρονομικών μονάδων ή 414,8 εκατομμυρίων χιλιομέτρων (km). Η απόσταση αυτή κυμαίνεται αρκετά (από 319 ως 510 εκατομ.km), αφού η εκκεντρότητα της τροχιάς της είναι σημαντική (e = 0,231). Μία περιφορά περί τον Ήλιο συμπληρώνεται σε 1686 ημέρες και 8 ώρες. Η κλίση της τροχιάς της Παλλάδος ως προς την εκλειπτική είναι επίσης σχετικώς μεγάλη: i = 34,84 μοίρες. Η Παλλάς αποτελεί το κυριότερο μέλος της ομώνυμης οικογένειας αστεροειδών («Οικογένεια της Παλλάδος»).

Οι διαστάσεις της Παλλάδος είναι 570×525×500 km, που δίνουν μία μέση «διάμετρο» 533 km. Η μάζα της ανέρχεται σε 220 τετράκις εκατομμύρια τόννους, ή το 7% της μάζας όλων μαζί των αστεροειδών της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών. Η βαρύτητα (επιτάχυνση της βαρύτητας) στην επιφάνειά της υπολογίζεται ότι είναι 54,5 φορές μικρότερη από αυτή στην επιφάνεια της Γης. Η Παλλάς περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της σε 7 ώρες και 49 λεπτά.

* Το χημικό στοιχείο της ύλης με ατομικό αριθμό 46 ονομάσθηκε παλλάδιο προς τιμή του αστεροειδούς αυτού, επειδή ανακαλύφθηκε ένα μόλις χρόνο μετά από αυτόν.

Εξωτερικές Συνδέσεις

* Προσομοίωση τροχιάς (Java Applet)


Αστεροειδείς
1 Δήμητρα 2 Παλλάς 3 Ήρα_(Juno)

Κατάλογος αστεροειδών

Αστρονομία

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License