302 Κλαρίσα


Η Κλαρίσα (Clarissa) είναι ένας αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 10,89. Ανακαλύφθηκε το 1890 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια.

Φυσικά χαρακτηριστικά

Η διάμετρος της Κλαρίσας εκτιμάται σε 39 χιλιόμετρα, ενώ η μάζα της εκτιμάται σε 60 τρισεκατομμύρια τόνους για μέση πυκνότητα 2 gr/cm³. Ο φασματικός της τύπος είναι F ή C (ανθρακούχος), ενώ το άλβεδό της είναι 0,052 . Η Κλαρίσα περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μία φορά κάθε 14 ώρες και 23 λεπτά.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αστεροειδείς

301 Βαυαρία 302 Κλαρίσα 303 Ιωσηφίνα

Κατάλογος αστεροειδών

Αστρονομία

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License