Hellenica World

.

Η Κυματική οπτική αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Οπτικής με κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης την εξήγηση της φύσεως των φαινομένων που περιγράφονται στη Γεωμετρική οπτική καθώς και με την περιγραφή και εξήγηση κι άλλων συναφή φαινομένων π.χ. συμβολής, περίθλασης, πόλωσης φωτός κ.λπ που αδυνατεί εκείνη να τα περιγράψει.

Retrieved from "http://el.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

Επιστήμη

Αλφαβητικός κατάλογος

Home