Hellenica World

.

Μαγνητικό πεδίο (Magnetic Field) ονομάζεται γενικά ο χώρος μέσα στον οποίο παρατηρούνται μαγνητικές δυνάμεις. Το μαγνητικό πεδίο περιβάλει τον μαγνήτη και χαρακτηρίζεται ασθενές ή ισχυρό, και ομοιόμορφο ή ανομοιόμορφο, αν οι μαγνητικές γραμμές του είναι παράλληλες ή όχι. Οφείλεται σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία και σχηματίζεται γύρω από ρευματοφόρους αγωγούς. Αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό πεδίο.
Ένταση μαγνητικού πεδίου

Το χαρακτηριστικό μέγεθος του Μαγνητικού πεδίου είναι η Ένταση του μαγνητικού πεδίου. Ένταση μαγνητικού πεδίου σ΄ ένα σημείο αυτού ονομάζεται η μαγνητική δύναμη που επενεργεί επί της μονάδας της βόρειας μαγνητικής μάζας όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο αυτό του πεδίου. Η Ένταση μαγνητικού πεδίου συμβολίζεται με H και μετριέται σε Βέμπερ (W). Η μονάδα W έχει διαστάσεις έντασης ηλεκτρικού ρεύματος ανά μονάδα μήκους (A/m). Η ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό δίνεται από τον νόμο των Biot και Savart και ισούται με:

\( \mathbf{H} = \int\frac{1}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{\hat r}}{r^2}, ή ισοδύναμα, \mathbf{H} = \int\frac{1}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3} \)

(όπου Ι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, r η απόσταση από τον αγωγό, l το μήκος του αγωγού και μο η μαγνητική διαπερατότητα του κενού)

Ωστόσο, αυτό το μέγεθος δε συνηθίζεται και αντί αυτού χρησιμοποιείται η μαγνητική ροή B=m0(H+M), όπου Μ η μαγνήτιση, δηλαδή η συνεισφορά του μέσου στο οποίο υπάρχει το μαγνητικό πεδίο.

Retrieved from "http://el.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

Επιστήμη

Αλφαβητικός κατάλογος

Home