Νευρογλοιακά κύτταρα


Τα νευρογλοιακά κύτταρα είναι μη-νευρικά κύτταρα τα οποία συμβάλλουν στην διατήρηση της ομοιόστασης και παρέχουν στήρηξη και προστασία στους νευρώνες του εγκεφάλου. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο υπάρχουν αναλογικά ένα νευρογλοιακό κύτταρο ανά νευρώνα και τρία ανα δύο στην εγκεφαλική φαιά ουσία.

Τα νευρογλοιακά κύτταρα έχουν τους εξής ρόλους:

* να περιβάλλουν τους νευρώνες και να τους κρατάνε στην θέση τους
* να παρέχουν θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο στους νευρώνες
* να απομονώνουν τον εναν νευρώνα απο τον άλλον
* να εξουδετερώνουν παθογόνα και
* να απομακρύνουν νεκρους νευρώνες.

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License