296 Φαέθουσα


Η Φαέθουσα (Phaëtusa) είναι ένας αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 12,62. Ανακαλύφθηκε το 1890 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια, και πήρε το όνομά του από την Φαέθουσα, ομώνυμη κόρη του Ηλίου στην ελληνική μυθολογία.

Φυσικά χαρακτηριστικά

Οι διαστάσεις της Φαέθουσας εκτιμώνται σε 7 ως 15 χιλιόμετρα και η μέση πυκνότητα σε 2 gr/cm³. Ο φασματικός της τύπος είναι S (λιθώδης), ενώ το άλβεδό της δεν έχει προσδιορισθεί επακριβώς. Είναι άγνωστο αν η Φαέθουσα περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και με ποια περίοδο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αστεροειδείς

295 Θηρεσία 296 Φαέθουσα 297 Καικιλία

Κατάλογος αστεροειδών

Εγκυκλοπαίδεια Αστρονομίας

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License