318 Μαγδαληνή


Η Μαγδαληνή (Magdalena) είναι ένας μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 9,4. Ανακαλύφθηκε το 1891 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια.

Αναφέρεται μία επιπρόσθηση αστέρα από τη Μαγδαληνή, στις 15 Απριλίου 2005, ορατή από την Αυστραλία στον αστερισμό Ασπίς.

Φυσικά χαρακτηριστικά

Η διάμετρος της Μαγδαληνής υπολογίσθηκε σε 72,7 ως 85 χιλιόμετρα, ενώ η μάζα της εκτιμάται σε 643 τρισεκατομμύρια τόνους για μέση πυκνότητα 2 gr/cm³. O φασματικός τύπος της είναι CXF. Είναι άγνωστο αν και με ποια περίοδο περιστρέφεται η Μαγδαληνή γύρω από τον εαυτό της.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αστεροειδείς

317 Ρωξάνη 318 Μαγδαληνή 319 Λεόνα

Κατάλογος αστεροειδών

Εγκυκλοπαίδεια Αστρονομίας

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License