Αστρική ωρική γωνία


Η Αστρική ωρική γωνία είναι μία από τις Ισημερινές συντεταγμένες που φέρει διεθνές σύμβολο S.H.A. (Sidereal Hour Angle), προφερόμενο Ες-έιτς-έι. Η SHA επέχει θέση ουράνιου μήκους σε αντιστοιχία με το (γήινο) γεωγραφικό μήκος, και αποτελεί τόξο του ουράνιου ισημερινού εκ του εαρινού σημείου γ μέχρι τον ωρικό κύκλο του αστέρα, μετρούμενο ολοκυκλικά, δηλαδή από 0° - 360° και κατά την ανάδρομο φορά.

Ο ωρικός κύκλος του γ (εαρινού σημείου) επέχει θέση γήινου μεσημβρινού του Γκρήνουιτς, ενώ η SHA αντιπροσωπεύει μήκος δυτικής έννοιας. Το υπόλοιπο των 360° τόξο μετρούμενο όμως κατά την ορθή φορά αντιπροσωπεύει την ορθή αναφορά (R.Α.) [Right Ascention] του αστέρος, η οποία και μετριέται από 0΄ - 24 ώρες. Η ορθή αναφορά (R.Α.) αστέρος χρησιμοποιείται κυρίως από τους Αστρονόμους.


Αστρονομία

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License