Ηλιακή σταθερά


Ηλιακή σταθερά ονομάζεται η ποσότητα της θερμότητας και γενικότερα της ηλιακής ενέργειας που δέχεται επιφάνεια ίση προς 1 cm2 όταν εκτεθεί κάθετα στις ηλιακές ακτίνες επί 1 min.

Έχει δε βρεθεί ότι η ηλιακή σταθερά είναι ίση προς 1,938 θερμίδες, ότι δηλαδή μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία νερού μάζας 1 γραμμαρίου (gr) κατά 1°,938 C σε 1 min. Όπερ και σημαίνει ότι σε 1 λεπτό ,(min), ανέρχεται κατά 1° C η θερμοκρασία μάζας ύδατος 1,938 γρ (gr).

Αν, ακόμη, ληφθεί υπ΄ όψη και η ενέργεια του Ήλιου, την οποία απορροφά η ατμόσφαιρα της Γης και που δεν φτάνει ποτέ στην επιφάνειά της τότε η ηλιακή σταθερά ανέρχεται στις 2,04 θερμίδες.

* Σημειώνεται ότι η ηλιακή σταθερά με τιμή 1,938 θερμίδες είναι ισοδύναμη με 1,35 Χ 106 erg/sec.


Αστρονομία

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License