Κανόνας του Bode


Ο Κανόνας του Bode είναι ένας πρακτικός κανόνας με τον οποίο και προσδιορίζονται οι αποστάσεις των πλανητών από τον Ήλιο λαμβάνοντας ως μονάδα μέτρησης την αστρονομική αυτή μέση απόσταση Γης - Ηλίου (α.μ.).

Σύμφωνα με τον Κανόνα αυτόν γράφονται πρακτικά οι αριθμοί 0, 3, 6, 12 κ.λπ διπλασιάζοντας συνεχώς κάθε αριθμό, προσθέτοντας σ΄ έκαστον τον αριθμό 4 και διαιρώντας στη συνέχεια το άθροισμα δια του 10. Τα πηλίκα των διαιρέσεων αυτών παριστούν τις μέσες αποστάσεις των πλανητών από τον Ήλιο. Σύμφωνα μ΄ αυτόν έχουμε:

..0 + 4 : 10 = 0,4 Ερμής
..3 + 4 : 10 = 0,7 Αφροδίτη
..6 + 4 : 10 = 1,0 Γη
.12 + 4 : 10 = 1,6 Άρης
.24 + 4 : 10 = 2,8 --κενό-- (αστεροειδείς)
.48 + 4 : 10 = 5,2 Δίας
.96 + 4 : 10 = 10 Κρόνος
192 + 4 : 10 = 19,6 Ουρανός
384 + 4 : 10 = 38,8 Ποσειδώνας και
768 + 4 : 10 = 77,2 Πλούτωνας.

Σημειώνεται πως οι αποστάσεις των πλανητών με τον Κανόνα αυτόν συμφωνούν με τις πραγματικές εκτός εκείνων του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα. Επίσης στην απόσταση των 2,8 α.μ. δεν ήταν γνωστός κανένας πλανήτης. Όμως από το 1801 άρχισε η ανακάλυψη ενός μεγάλου αριθμού "μικρών πλανητών", οι αστεροειδείς, που πιστεύεται ότι προήλθαν από θριμματισμό κάποιου άλλου άγνωστου πλανήτη.

* Για τις πραγματικές αποστάσεις των Πλανητών δείτε αστρονομική μονάδα.


Αστρονομία

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License