Ορίζοντας


Ο Ορίζοντας (horizon) (στη καθαρεύουσα ο ορίζων, του ορίζοντος) χαρακτηρίζει γενικά την κυκλική γραμμή που φαίνεται νοητά να αγγίζει ο ουράνιος θόλος τη Γη. Στις ελληνικές εκφράσεις λαμβάνει μεταφορική σημασία άλλοτε ως ελεύθερο, ανοικτό πεδίο δράσης, άλλοτε ως επίπεδο γνώσεως και άλλοτε ως κατάσταση π.χ. οικονομική, δραστηριοτήτων ή πραγμάτων.
Κατά την Αστρονομία, όσο καί Γεωγραφία και Ναυτιλία ο ορίζοντας χρακτηρίζεται ως επίπεδο κάθετο στη κατακόρυφο γραμμή δηλαδή στον παρατηρητή και ανάλογα με το σημείο που αυτός βρίσκεται. Ύπό αυτόν τον ορισμό διακρίνονται τέσσερα είδη ορίζοντος:

1. o Αληθής ορίζοντας ή Μαθηματικός ορίζοντας ή Ουράνιος ορίζοντας.

2. ο Αισθητός ορίζοντας

3. ο Νοητός ορίζοντας ή Φαινόμενος ορίζοντας και

4. ο Ορατός ορίζοντας ή γεωμετρικός ορίζοντας.

Στον ορίζοντα προσδιορίζονται και τα σημεία ορίζοντος (points of horizon) από τα οποία τα κυριότερα σημεία (cardinal points) είναι τα σημεία: Βορράς (North), Νότος (South), Απηλιώτης ή Ανατολή (East) και Ζέφυρος ή Δύση (West).

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License