Περιήλιο


Περιήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) του Ηλιακού Συστήματος που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τον Ήλιο. Η Γη καθώς περιφέρεται στην ελλειπτική της τροχιά γύρω από τον Ήλιο βρίσκεται στο περιήλιο περίπου στις 4 Ιανουαρίου κάθε χρόνο, όταν απέχει από αυτόν 147.098.074 km. Για τροχιές γύρω από άλλους αστέρες χρησιμοποιείται ο όρος περίαστρο. Στο περιήλιο η ταχύτητα περιφοράς του σώματος είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της τροχιάς του. Το αντίθετο του περιηλίου είναι το αφήλιο.


Αστρονομία

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License