Πολική απόσταση


Πολική απόσταση (ΡD ή Ρ) χαρακτηρίζεται στην αστρονομία και αστρονομική ναυτιλία η γωνιακή απόσταση ενός ουράνιου σώματος από τον ουράνιο πόλο και υπολογίζεται επί του ωρικού κύκλου. Αποτελεί το συμπλήρωμα της απόκλισής και μπορεί να μεταβληθεί από 0° έως 90°.

Η πολική απόσταση ισούται με 90° μείον την απόκλιση του ουράνιου σώματος, δηλαδή ΡD = 90° ± δ, (+) για φ και δ ετερώνυμα και (-) για φ και δ ομώνυμα. Η πολική απόσταση ενός ουράνιου σώματος στον ουράνιο ισημερινό ισούται με 90°.

* Η Πολική απόσταση ανάγεται στις ισημερινές συντεταγμένες.


Αστρονομία

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License