Σημεία ορίζοντος


Τα Σημεία ορίζοντος (points of Horizon) προσδιορίζονται δια των παρακάτω ευθειών.

* Η ευθεία γραμμή που προκύπτει από την τομή του επιπέδου του ορίζοντα και του επιπέδου του μεσημβρινού ενός τόπου ονομάζεται μεσημβρινή γραμμή. Η μεσημβρινή γραμμή είναι αυτή που δεικνύει την κατεύθυνση Βορρά -Νότου η οποία στη θάλασσα καταφαίνεται από την πυξίδα του πλοίου.

* Η ευθεία γραμμή που προκύπτει από την τομή του επιπέδου του μαθηματικού ορίζοντα και του πρώτου κατακορύφου ονομάζεται γραμμή Απηλιώτη - Ζέφυρου ή γραμμή Ανατολής - Δύσης. Η γραμμή αυτή είναι κάθετη με την προηγούμενη, μεσημβρινή γραμμή, σχηματίζοντας γωνία 90°.

Η κατεύθυνση Απηλιώτη (Α) ορίζεται από τα δεξιά του σημείου Β της μεσημβρινής γραμμής και η κατεύθυνση Ζέφυρου (Ζ) προς τ΄ αριστερά αυτής.

Έτσι οι γραμμές Β-Ν και Α-Ζ είναι κάθετες μεταξύ τους αποδίδοντας τα τέσσερα κύρια σημεία (cardinal points): Βορράς (North), Νότος (South), Απηλιώτης ή Ανατολή (East) και Ζέφυρος ή Δύση (West).


Αστρονομία

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License