Βάθος ορίζοντα


Ως Βάθος ορίζοντα ή βάθος ορίζοντος ονομάζεται η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του νοητού ή φαινομένου ορίζοντα και του ορατού ορίζοντα ή γεωμετρικού.

Το βάθος ορίζοντα διακρίνεται σε θεωρητικό βάθος και σε πραγματικό βάθος, η διάφορά προέρχεται από την γήινη διάθλαση που παρατηρείται στην επιφάνεια της Γης και που αποτελεί 0,08 του θεωρητικού βάθους χωρίς αυτό ν΄ αποτελεί σταθερά πλην όμως ουσιαστικά διαφέρει σε περιοχές ανώμαλης διάθλασης όπως στην Ερυθρά θάλασσα ή στον Αραβικό ή Περσικό Κ. όπου ο παρατηρητής (ναυτιλλόμενος) θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός όσον αφορά στη διόρθωση και ιδίως όταν επικρατεί απόλυτη γαλήνη την στιγμή ης παρατήρησης.

Στη Ναυτιλία λαμβάνεται υπ΄ όψιν μόνο το πραγματικό βάθος ορίζοντα (Dip) που συμβολίζεται ως Βθ το οποίο και δίδεται εις πρώτα (της μοίρας) από ειδικούς πίνακες "Dip of sea horizon" που φέρονται σε ειδικά ναυτιλιακά βοηθήματα, βιβλία-πίνακες, γνωστά με τα όνοματα Almanac και Norie's.

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License