Hellenica World

 

.


Φυτικό, βλαστικό σώμα των "θαλλοφύτων" φυτών, που δεν έχει διαμορφωμένα ρίζες, βλαστό και φύλλα, αντίθετα με τα "κορμόφυτα". Στην πιο απλή μορφή του είναι ένα μοναδικό κύτταρο χωρίς μεμβράνη, στα πιο εξελιγμένα θαλλόφυτα αποτελείται από κύτταρα με μεμβράνη που ζουν χωριστά ή κατά συστάδες και στις τελειότερες μορφές τα κύτταρα διαμορφώνονται σε νηματοειδή ή κυλινδρικά αθροίσματα, όπου διακρίνεται το ριζοειδές και βλαστοειδές τμήμα. Τα θαλλόφυτα, σύμφωνα με τη δομή τους, διακρίνονται σε μονοκύτταρα (βακτήρια, κυανοφύκη, διάτομα) και πολυκύτταρα (φαιοφύκη, ροδοφύκη, χλωροφύκη, μύκητες και λειχήνες). Οι θ. διακρίνονται σε "νηματώδεις" και "πλεκτεγχύματα". Τα θαλλόφυτα περιέχουν περίπου 100.000 είδη, που υποδιαιρούνται σε "μαστιγωτά", "διάτομα", "συζυγή", "χλωροφύκη", "χαρόφυτα" ή "χαρώδη φύκη", "ροδοφύκη", "φαιοφύκη", "μυξομύκητες", "μύκητες" και "λειχήνες".

Φυτά

Φωτογραφίες Φυτών

Retrieved from "http://el.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

Επιστήμη

Αλφαβητικός κατάλογος

Home