Αλκίνια


Τα Αλκίνια είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες που φέρουν ένα τριπλό δεσμό.

* Αποτελούν ιδιαίτερη χημική ομόλογη σειρά

Τα αλκίνια προκύπτουν θεωρητικά από τα Αλκένια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προκύπτουν εκείνα (τα αλκένια) από τα Αλκάνια.

Ο Γενικός χημικός τύπος των Αλκινίων είναι: CnH2n-2 (n=2,3..)

Δείτε επίσης

* Οργανική ένωση

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License