Πράσινη Χημεία


Πράσινη Χημεία (Green Chemistry)

« Πράσινη Χημεία είναι η χρησιμοποίηση ενός συνόλου αρχών με την εφαρμογή των οποίων μειώνεται ή εξαλείφεται η χρήση ή η δημιουργία επικίνδυνων ουσιών στις διεργασίες σχεδιασμού, παραγωγής και εφαρμογής των χημικών προϊόντων» Paul T. Anastas

Οι 12 αρχές της Πράσινης Χημείας

Η Πράσινη Χημεία στην Ελλάδα

# The 12 Principles of Green Chemistry. United States Environmental Protection Agency. .

Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License