Hellenica World

.

Το χημικό στοιχείο Ασβέστιο (Calcium, Ca) είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 20 και ατομικό βάρος 40,08 . Έχει θερμοκρασία τήξης 839 C° και θερμοκρασία βρασμού 1484,4 C°. Το σύμβολό του είναι Ca.Χημικό στοιχείο με σύμβολο Ca . Είναι μέταλλο αργυρόλευκο, δραστικό, ελαφρό (ειδικό βάρος 1,57) και σχετικά μαλακό. Έχει ατομικό βάρος 40,08 - ατομικό αριθμό 20 - σημείο τήξεως 839°C - σημείο βρασμού 1.484°C.

Είναι ένα από τα πιο διαδομένα στοιχεία στη φύση, στην οποία βρίσκεται υπό μορφή ορυκτών, τα σπουδαιότερα των οποίων είναι: ο ασβεστίτης, αραγωνίτης, ασβεστόλιθος, μάρμαρο, κιμωλία, γύψος, ανυδρίτης, φωσφορίτης, αργυραδάμας, δολομίτης και πυριτικά πετρώματα. Βρίσκεται και στον οργανικό κόσμο, όπως π.χ. στα κόκαλα, στα δόντια, τα κελύφη των αβγών, τα όστρακα κ.ά.

Ασβέστιο

Το καθαρό ασβέστιο το παίρνουμε με ηλεκτρόλυση τήγματος χλωριούχου ασβεστίου.

Το ασβέστιο χρησιμοποιείται για την παρασκευή κραμάτων (κυρίως μαζί με το μόλυβδο), καθώς επίσης και του υδρόλιθου. Βρίσκει εφαρμογή σαν ξηραντικό μέσο οργανικών ουσιών (αλκοόλη) και σαν αναγωγικό για την αποξείδωση δύσκολα αποξειδούμενων ενώσεων.

Ενώσεις του ασβεστίου:

Οξείδιο του ασβεστίου (άσβεστος): CaΟ.

Παρασκευάζεται βιομηχανικά με πύρωση ασβεστόλιθου μέσα σε κατακόρυφο καμίνι, που εσωτερικά είναι επενδυμένο με πυρίμαχο υλικό, που λέγεται ασβεστοκάμινος. Ο ασβεστόλιθος διασπάται και σαν προϊόντα δίνει άσβεστο (οξείδιο του ασβεστίου) και διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα φροντίζουμε να το απομακρύνουμε με ρεύμα αέρα από το κάτω προς το επάνω μέρος της ασβεστοκαμίνου. Η ποιότητα της ασβέστου εξαρτάται από την καθαρότητα του χρησιμοποιούμενου ασβεστόλιθου.

Η άσβεστος είναι σώμα λευκό, στερεό, που λιώνει στους 2.570° C, χωρίς να αποσυντίθεται. Αντιδρά ζωηρά με το νερό και σχηματίζει υδροξείδιο του ασβεστίου (σβησμένη άσβεστος).

Χρησιμοποιείται για την παρασκευή υδροξειδίου του ασβεστίου, ανθρακασβεστίου, κυαναμίδη του ασβεστίου, χλωρασβέστου και γενικά ενώσεων του ασβεστίου. Επίσης βρίσκει εφαρμογή στην υαλουργία, στην κατασκευή πυρίμαχων χωνευτηρίων και σαν συλλίπασμα στη μεταλλουργία.

Υδροξείδιο του ασβεστίου (σβησμένη άσβεστος): Ca(OH)2.

Είναι σκόνη λευκή, ελάχιστα διαλυτή στο νερό. Αν την ανακατέψουμε με μικρή ποσότητα νερού, δίνει γαλάκτωμα, που λέγεται "γάλα της ασβέστου" και χρησιμοποιείται για το άσπρισμα των στάβλων, αποχωρητηρίων, οπωροφόρων δένδρων κλπ., γιατί παρουσιάζει βακτηριοκτόνες και εντομοκτόνες ιδιότητες.

Εάν στο γάλα της ασβέστου βάλουμε και άλλο νερό, αφήσουμε το διάλυμα να ηρεμήσει και το διηθήσουμε, παίρνουμε το λεγόμενο "ασβεστόνερο", που είναι άχρωμο και διαυγές διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου. Το ασβεστόνερο, εάν το αφήσουμε στον αέρα θολώνει, γιατί σχηματίζεται αδιάλυτο ανθρακικό ασβέστιο, που προέρχεται από την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας.

Η σβησμένη άσβεστος χρησιμοποιείται στη βιομηχανική παρασκευή του καυστικού νατρίου, καυστικού καλίου, αμμωνίας, εντομοκτόνων κλπ. Χρησιμοποιείται επίσης στη βυρσοδεψία για την αποτρίχωση των δερμάτων, στην κατεργασία του νερού για την αποσκλήρυνσή του και στην παρασκευή χαρτιού. Κυρίως, όμως, βρίσκει μεγάλη χρήση στην οικοδομική για το άσπρισμα των σπιτιών, για την κατασκευή των κονιαμάτων κλπ.

Οι κονίες είναι οικοδομικά υλικά, που, μαζί με νερό και άμμο, δίνουν τα κονιάματα, που χρησιμοποιούνται στις οικοδομές σαν συνδετικά υλικά των πετρών, τούβλων κλπ. Ανάλογα με τον τρόπο που σκληρύνουν τα κονιάματα διακρίνονται σε αερικά, που μπορούν να σκληρύνουν και μέσα στο νερό.

Το κοινό κονίαμα, ή λάσπη των οικοδομών αποτελείται από 1 μέρος σβησμένης ασβέστου και 3 μέρη άμμου με αρκετή ποσότητα νερού. Έτσι σχηματίζεται ένα παχύρρευστο μείγμα, που σκληρύνει λόγω απορροφήσεως διοξειδίου του άνθρακα από τον αέρα και σχηματισμού στερεού ανθρακικού ασβεστίου και λόγω αντίδρασης που γίνεται μεταξύ του υδροξειδίου του ασβεστίου και της άμμου.

Κύρια υδραυλική κονία είναι το τσιμέντο, που προέρχεται από θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία μείγματος ασβεστόλιθου και αργίλου, ορισμένης σύστασης και αναλογίας. Το τσιμέντο, αν ανακατευτεί με άμμο και νερό, δίνει άριστο υδραυλικό κονίαμα.

Ανθρακικό ασβέστιο: CaCO3 Είναι η περισσότερο διαδομένη ένωση του ασβεστίου στη φύση, όπου βρίσκεται:

* Σαν κρυσταλλικό: στη μορφή αυτή ανήκουν ο ασβεστίτης, που καθαρότατη ποικιλία του είναι η ισλανδική κρύσταλλος και ο αραγωνίτης

* Σαν κρυσταλλοφυές, δηλαδή σαν συσσωματώματα μικρών κρυστάλλων. Στη μορφή αυτή ανήκει το μάρμαρο που βρίσκεται λευκό ή χρωματισμένο λόγω προσμείξεων.

* Σαν άμορφο: στη μορφή αυτή, που καλύπτει μεγάλες εκτάσεις του στερεού φλοιού της Γης, ανήκουν ο ασβεστόλιθος, ο δολομίτης και η κιμωλία (κρητίδα), που είναι σωρός απολιθωμάτων μικρών θαλάσσιων ζώων. Μαργαριτάρια, κοράλλια, όστρακα, κελύφη αβγών κλπ. αποτελούνται από ανθρακικό ασβέστιο, καθώς και οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες των σπηλαίων.

Το ανθρακικό ασβέστιο είναι πολύμορφη ένωση και όλες οι μορφές του είναι λευκά στερεά σώματα. Χρησιμοποιείται στην οικοδομική και γλυπτική (ασβεστόλιθος, μάρμαρο), στην παρασκευή της ασβέστου, του διοξειδίου του άνθρακα, του τσιμέντου κλπ. Χρησιμοποιείται επίσης στην παρασκευή του γυαλιού, σαν συλλίπασμα στη μεταλλουργία και σαν κιμωλία για τη γραφή. Καθαρό ανθρακικό ασβέστιο βρίσκει χρήση στην κατασκευή οδοντόπαστας και πούδρας. Τέλος η ισλανδική κρύσταλλος χρησιμοποιείται στην κατασκευή οπτικών οργάνων.

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc   Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga
Bild:Metal-Metaloid.svg
As
Bild:Nonmetal-Metaloid.svg
Br Kr
Rb Sr Y   Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn
Bild:Metal-Metaloid.svg
Te I Xe
Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi
Bild:Metal-Metaloid.svg
Bild:Halogen-Metaloid.svg
Rn
Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo

Φυσική

Χημεία

Retrieved from "http://el.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

Επιστήμη

Αλφαβητικός κατάλογος

Home