Ισογώνια καμπύλη


Η Ισογώνια καμπύλη είναι όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στη σύνταξη των μαγνητικών χαρτών.

Ισογώνια καμπύλη είναι αυτή που δημιουργείται από την σχεδιαστική γραμμική ένωση όλων των τόπων ενός γεωγραφικού χώρου οι οποίοι παρουσιάζουν (παρατηρείται) η αυτή τιμή μαγνητικής απόκλισης.

Οι ισογώνιες καμπύλες έχουν την διεύθυνση Βορρά - Νότου.

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<-- Search -->


www.hellenicaworld.com