Μαγνητική έγκλιση


Μαγνητική έγκλιση (Inclination ). Παρατηρώντας την μαγνητική βελόνα που περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από τον άξονά της διαπιστώνεται ότι ο διαμήκης άξονάς της εκτός του ότι στρέφεται προς την κατεύθυνση βορρά -νότου σχηματίζει επιπρόσθετα και μια γωνία ε με το οριζόντιο επίπεδο. Η γωνία αυτή ονομάζεται γωνία έγκλισης ή έγκλιση ενός τόπου.

Συνεπώς μαγνητική έγκλιση (Dip), ενός τόπου ονομάζεται η γωνία που σχηματίζει η μαγνητική βελόνα με το οριζόντιο επίπεδο του τόπου, ή, κατ΄ επέκταση, η υπό την ένταση του γήινου μαγνητικού πεδίου ενός τόπου σχηματιζόμενη γωνία προς το οριζόντιο επίπεδο του ίδιου τόπου.

Η μαγνητική έγκλιση οφείλεται στη σφαιρικότητα της Γης και στις γήινες μαγνητικές γραμμές. Η γωνία έγκλισης μετριέται με ειδική ορθία μαγνητική πυξίδα που λέγεται πυξίδα έγκλισης από 0° (στον μαγνητικό ισημερινό) και μέχρι +90° στο βόρειο ημισφαίριο ή μέχρι -90° στο νότιο ημισφαίριο. Στα ενδιάμεσα πλάτη λαμβάνει διάφορες τιμές.

Η μαγνητική έγκλιση αποτελεί κύριο προσδιοριστικό στοιχείο του γήινου μαγνητισμού.

* Σημειώνεται ότι κοντά στους γεωγραφικούς πόλους, όπου και οι μαγνητικοί πόλοι με την μεγαλύτερη μαγνητική ένταση, η μαγνητική βελόνα τείνει να λάβει κάθετη θέση ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Αυτό έχει ως συνέπεια οι μαγνητικές πυξίδες να καθίστανται τελείως άχρηστα όργανα πλησιάζοντας στις πολικές περιοχές.

Ισοκλινής καμπύλη

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<-- Search -->


www.hellenicaworld.com