Τακονίτης


Τακονίτης

Τακονίτης, σιδηρούχο μετάλλευμα, πήρε το όνομα απο την οροσειρά Taconic Mountains των ΗΠΑ.Μεγάλο απόθεμα υπάρχει στην Minnesota.

Minnesota DNR

Ορυκτό, Mineral

Ορυκτολογία, Mineralogy

Χημεία

Αλφαβητικός κατάλογος

<-- Search --> <-- Logo -->

Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<-- Search -->


www.hellenicaworld.com