Βαριούχο γεύμα


Το βαριούχο γεύμα είναι ακτινολογική μέθοδος εξέτασης του στομάχου που χρησιμοποιεί βάριο. Η μέθοδος, μάλιστα, της διπλής σκιαγραφικής αντίθεσης αποτελεί για αρκετά χρόνια την ακτινολογική μέθοδο εκλογής για τη μελέτη των παθήσεων του οργάνου.


Προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διενέργεια μιας υψηλής ποιότητας εξέτασης βαριούχου γεύματος διπλής σκιαγραφικής αντίθεσης είναι: 1) η συνεργασία του εξεταζόμενου, 2) η παντελής έλλειψη υγρών και τροφών από το στόμαχο, 3) η χρήση υψηλής πυκνότητας βαρίου, 4) η χορήγηση σκευασμάτων για την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα ώστε να διαταθεί ο στόμαχος, 5) η ενδοφλέβια χορήγηση σπασμολυτικών όταν κριθεί απαραίτητο, 6) η ταχεία λήψης των ακτινογραφιών με ακτινολογική λυχνία υψηλής ευκρίνειας.

Προετοιμασία

Εφόσον ο ασθενής έχει αποφύγει τροφή, υγρά και άλλες ουσίες για 8 ώρες, του χορηγείται μικρή ποσότητα βαρίου το οποίο απομακρύνει το στρώμα βλέννας που υπάρχει στην επιφάνεια του βλεννογόνου του στομάχου και επαλείφει τον βλεννογόνο. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μικρής ποσότητας νερού, ο ασθενής καταπίνει ένα σκεύασμα που περιέχει σόδα και κιτρικό οξύ (βοηθούν στην απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα που αναφέρεται παραπάνω).

Τεχνική

Αφού έχει ολοκληρωθεί η κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς, τοποθετείται σε κατακεκλιμένη θέση και μετά από 1-2 περιστροφές λαμβάνονται ακτινογραφίες σε ύπτια και δεξιά πρόσθια λοξή θέση. Αυτές είναι οι καλύτερες ακτινογραφίες για τη λεπτομερή απεικόνιση του βλεννογόνου του στομάχου. Χωρίς καθυστέρηση χορηγείται μία επιπλέον γουλιά βαρίου σε πρηνή θέση ("μπρούμυτα") και λαμβάνονται ακτινογραφίες για την απεικόνιση του κατώτερου τμήματος του οισοφάγου. Στη συνέχει λαμβάνονται εικόνες του δωδεκαδακτύλου καθώς επίσης και ακτινογραφίες ολόκληρου του στομάχου σε όρθια θέση.

Βιβλιογραφία

* Βλάχος Λ., "Σύγχρονη διαγνωστική απεικόνιση", τόμος 3ος, Ιατρικές εκδόσεις Χρ. Βασιλειάδης, (c)2000.

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License