Ο

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ

Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

Ογκομετρική φιάλη

Οδόμετρο

Οθόνη πλάσμα

Οικογένεια σύγκρουσης

Όιλερ , Λέοναρντ (Leonard Euler)

Οκρίβας (αστερισμός)

Οκτάγραμμα

Οκτάγωνο

Οκτάεδρο

Οκτάς (αστερισμός)

Ολική ανάκλαση

Ολκιμότητα

Όλμιο (Holmium)

Ολογραφία

Ολογραφική απεικόνιση

Ολογραφικό Σύμπαν Το σύμπαν που αγάπησα

Ολοκλήρωμα

Ολοκλήρωμα Λεμπέγκ

Ολοκλήρωμα Νταρμπού

Ολοκληρωμένο κύκλωμα

Ομάδα

Ομίχλη

Ομοαξονικό σφαιρικό σύστημα

Ομοιοθεσία

Ομοιοπολικός δεσμός

Ομόλογη σειρά

Ομομορφισμός

Ομομορφισμός δακτυλίων

Ομοτιμία του μηδενός

Ομοτοπία

Όμπερον (δορυφόρος)

Ονομαστικό σύστημα τύπων

Ονοματολογία αστεροειδών

Οντολογία (πληροφορική)

Οξείδιο του ψευδαργύρου

Οξυγόνο

Οπτικά μέσα

Οπτική

Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων

Οπτική γλώσσα προγραμματισμού

Οπτική ίνα

Οπτική ισχύς

Οπτικό τηλεσκόπιο

Οπτοηλεκτρονική

Όραση Υπολογιστών

Ορατός ορίζοντας

Οργανικές ενώσεις

Οργανική αντίδραση

Οργανική ένωση

Οργανική Χημεία

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

Ορίζοντας γεγονότων

Οριζόντιος καθιστός αργαλειός

Όριο (μαθηματικά)

Όριο Τσαντρασεκάρ

Όριο Χαγιάσι

Όρισμα του περιηλίου

Ορμή

Όρος (μαθηματικά)

Όσμιο

Ουδέν εξ ουδενός

Ουδέτερη ουσία

Ουδέτερο στοιχείο

Ουέζεν

Ουμβριήλ (δορυφόρος)

Ουνουνβίο (Ununbium)

Ουνουνέξιο (Ununhexium)

Ουνουνκβάδιο (Ununquadium)

Ουνουνόκτιο (Ununoctium)

Ουνουνπέντιο (Ununpentium)

Ουνουνσέπτιο (Ununseptium)

Ουνουντρίτιο (Ununtrium)

Ουρά (δομή δεδομένων)

Ουράνια Μηχανική

Ουράνια σφαίρα

Ουράνιο σώμα

Ουράνιο

Ουρανομετρία

Ουρανός (πλανήτης)

Οφηλία (δορυφόρος)

Οφιούχος (αστερισμός)

Όφις (αστερισμός)

Όχημα

Αλφαβητικός κατάλογος

Scientific-web.com