Hellenica World

.

Το άθροισμα όλων των ακεραίων αριθμών είναι -1/12 ... δηλ. 1 + 2 + 3 + 4 + ··· = \( \zeta(-1) = -\frac{1}{12} \)

Αβελιανή ομάδα

Αιγυπτιακά κλάσματα

Ακέραια περιοχή

Ακέραιος αριθμός

Ακολουθία

Ακολουθία Κωσύ

Ακολουθία Φιμπονάτσι

Ακολουθία Goodstein

Άλγεβρα

Άλγεβρα Μπουλ

Άλγεβρα συνόλων

Αλγεβρικές ταυτότητες

Αλγεβρική παράσταση

Αλγεβρική πολλαπλότητα

Αλγεβρική σημασιολογία

Αλγεβρικό στοιχείο

Αλγεβρικός ακέραιος

Αλγεβρικός αριθμός

Άλυτα προβλήματα της θεωρίας αριθμών

Αν και μόνο αν

Ανάδελτα

Ανάλυση Φουριέ

Ανισότητα μετάθεσης

Ανισότητα Μάρκοφ (Markov's inequality)

Ανισότητα Μπερνούλι (Bernoulli's inequality)

Ανισότητα Buniakovsky-Cauchy-Schwarz

Ανισότητα του Shapiro

Αντιμεταθετική άλγεβρα

Αντιμεταθετική ιδιότητα

Αντιμεταθετικός δακτύλιος

Αντίστροφες Υπερβολικές Συναρτήσεις

Αξίωμα της επιλογής

Αξίωμα των παραλλήλων

Αξίωμα του Πας (Pasch)

Αξίωμα του Zorn

Αξιώματα Χίλμπερτ (Hilbert)

Απεικόνιση Σκηνής

Απειροστική Ανάλυση

Απειροστικός λογισμός

Απόλυτη τιμή

Απόλυτος αριθμός

Απορροφητική αλυσίδα Markov

Άρβηλος του Αρχιμήδη

Αριθμητική

Αριθμητική ανάλυση

Αριθμητική πρόοδος

Αριθμοί του Bernoulli

Αριθμός του Euler, e

Αριθμός π

Αρμονική σειρά

Αρχή της καλής διάταξης

Αρχιμήδεια πολύεδρα ή Στερεά

Αστεροειδής καμπύλη

Ασυμπτωτικός τύπος του Stirling

Αυτοδυϊσμός

Αυτοσυζυγής

Βαρετός αριθμός

Βαρυκεντρικές συντεταγμένες

Βελόνα του Buffon

Βελτιστοποίηση

Βελτιστοποίηση με πολλαπλά κριτήρια

Γεγονός (Θεωρία Πιθανοτήτων)

Γειτονιά (μαθηματικά)

Γεωμετρία

Γεωμετρική κατανομή

Γεωμετρική πρόοδος

Γεωμετρικό σχήμα

Γεωμετρικός τόπος

Γραμμικός μετασχηματισμός

Δακτύλιος (άλγεβρα)

Δακτύλιος ακεραίων

Δέλτα του Κρόνεκερ

Δελτοειδής Καμπύλη

Δευτεροβάθμια εξίσωση

Διάγραμμα διακλάδωσης

Διάγραμμα Voronoi

Διακρίνουσα βάσης

Διακριτά μαθηματικά

Διαμερισμός συνόλου

Διάνυσμα

Διανυσματικός χώρος

Διατεταγμένο ζεύγος

Διαφορική γεωμετρία

Διαφορική εξίσωση

Διαφορική εξίσωση Sturm-Liouville

Δίδυμοι πρώτοι αριθμοί

Διμερές γράφημα

Διωνυμική κατανομή

Δυαδική πράξη

Δυναμοσύνολο

Εικασία του Γκόλντμπαχ

Εις άτοπον απαγωγή

Εκθετική κατανομή

Εκκεντρότητα

Ελάχιστο πολυώνυμο

Ελλειπτικές συναρτήσεις του Weierstrass

Ελλειπτική καμπύλη

Ελλειπτικό παραβολοειδές

Έλλειψη

Ένα προς ένα

Ένωση συνόλων

Εξίσωση Πουασόν

Εξισώσεις των Serret-Frenet

Επέκταση σώματος

Επίθεση ωμής βίας, Brute-force attack

Επικυκλοειδής καμπύλη

Επίπεδο

Επιπεδομετρία

Επιφάνεια του Dini

Ετερώνυμα κλάσματα

Ευθεία του Simson

Ευκλείδεια γεωμετρία

Ευτυχής αριμθός

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Ημίτηνο

Θεμελιώδες θεώρημα αριθμητικής

Θετικός αριθμός

Θεώρημα εγκλεισμού του Sobolev

Θεώρημα του Brianchon

Θεώρημα του Ceva

Θεώρημα του Euler

Θεώρημα του Pick

Θεώρημα του Van Aubel

Θεώρημα Varignon

Θεώρημα του Viviani

Θεώρημα του Wolstenholme

Θεώρημα των απείρων χιμπατζήδων

Θεώρημα σταθερού σημείου του Brouwer

Θεωρία αριθμών

Θεώρημα του Πάππου

Θεώρημα πρώτων αριθμών

Θεωρία Γκαλουά

Θεωρία γράφων

Θεωρία ελέγχου

Θεωρία κατηγοριών

Θεωρία μέτρου (Measure theory)

Θεωρία ομάδων

Θεωρία ουρών αναμονής

Θεωρία παιγνίων

Θεωρία πιθανοτήτων

Θεωρία Πληροφορίας

Θεωρία συνόλων

Θεωρία υπολογισμού

Ιδεώδες (μαθηματικά)

Ισομορφισμός

Ισότητα

Καμπύλες Lissajous

Καμπύλη

Καμπύλη του Διαβόλου

Καμπύλη του Cassini

Καμπύλη του Koch

Καμπύλη του Lamé ή Υπερέλλειψη

Καμπύλη του Viviani

Καμπύλη του Watt

Καμπύλη του Ευδόξου

Καμπύλη Ιπποπέδη

Καμπύλη Κάππα

Καμπυλόγραμμες συντεταγμένες

Καμπύλη ρόδου

Κανόνας του Κράμερ

Καμπύλη του τετράφυλλου

Καμπύλη του Ψαριού

Καμπύλη, κυβική του Tschirnhausen

Κανονική κατανομή

Κανονικό δωδεκάεδρο

Κανονικό εικοσάεδρο

Κανονικό εξάεδρο

Κανονικό οκτάεδρο

Κανονικό Πολύεδρο

Κανονικό τετράεδρο

Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων

Κατανομή Μπερνούλλι

Κατανομή Poisson

Κατασκευή ενός κανονικού δεκαεπτάγωνου

Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Κισσοειδής του Διοκλή

Κλάσμα

Κλίση συνάρτησης

Κόλουρη πυραμίδα

Κριτήριο συγκλίσεως του Abel

Κρυπτογράφηση Δημόσιου Κλειδιού

Κρυπτογράφηση Συμμετρικού Κλειδιού

Κρυπτογραφία

Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών

Κύβος (άλγεβρα)

Κυκλική απεικόνιση

Κυκλοειδής καμπύλη

Κύκλος

Κυκλοτομικό σώμα

Κυλινδρικές συντεταγμένες

Κύλινδρος

Κυρτό σύνολο

Κυρτότητα

Kωγχοειδής του Νικομήδη

Kωγχοειδής του de Sluze

Κωνική τομή

Λημνίσκος του Bernoulli

Λογαριθμική συνάρτηση

Λογική πρώτου βαθμού

Λογισμός λάμδα

Λογισμός Μεταβολών

Λωρίδα του Moebius

Μαγικά τετράγωνα

Μάγισα της Agnesi

Μαθηματικά

Μαθηματική ανάλυση

Μαθηματική απόδειξη

Μαθηματική επαγωγή

Μαρκοβιανές αλυσίδες

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης

Μέθοδος άθροισης του Abel

Μέθοδος Νιούτον (Newton's method)

Μέθοδος Όιλερ (Euler method)

Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων

Μερική διαφορική εξίσωση

Μέσος όρος

Μεταβλητή (Μαθηματικά)

Μετασχηματισμοί του Moebius

Μετασχηματισμός Fourier

Μετρική

Μετρικός χώρος

Μερισμός (μαθηματικά)

Μερομορφική συνάρτηση

Μέτρο Λεμπέγκ ( Lebesgue measure )

Μέτρο (Μαθηματικά)

Μήκος τόξου

Μιγαδική ανάλυση

Μιγαδικός αριθμός

Μοιρογνωμόνιο

Μοναδιαία πράξη

Μονότονη συνάρτηση

Μονοτονία

Μονοτονία συνάρτησης

Μονώνυμο

Μορφισμός

Ολοκλήρωμα

Ολοκλήρωμα Λεμπέγκ

Ολοκλήρωμα Νταρμπού

Ολοκλήρωμα Riemann-Stieltjes

Ομάδα

Ομοιοθεσία

Ομομορφισμός

Ομπρέλα του Whitney

Ορθογώνιο τρίγωνο

Ορίζουσα

Ορίζουσα Vandermonde

Ορίζουσα του Wronski

Όριο (μαθηματικά)

Παραβολή (γεωμετρία)

Παράγωγος

Παράδοξο Banach-Tarski

Πεπερασμένο σώμα

Περιοδική συνάρτηση

Πίνακας (μαθηματικά)

Πίνακας Πιθανοτήτων Μετάβασης

Πίνακας προσπτώσεων

Πληθάριθμος

Πολικές συντεταγμένες

Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά

Πολλαπλασιαστής του Lagrange

Πολυγωνικοί αριθμοί

Πολύγωνο

Πολυώνυμα Bernoulli

Πολυώνυμα Legendre

Πραγματικός αριθμός

Προσεταιριστική ιδιότητα

Πρόσθεση

Πρότυπο (άλγεβρα)

Πρώτο σώμα

Πρώτος Μερσέν

Πυθαγόρειο θεώρημα

Πυραμίδα (γεωμετρία)

Ρητός αριθμός

Ρίζα (μαθηματικά)

σ-άλγεβρα

Σάλπιγγα του Γαβριήλ

Σειρά

Σειρά Fourier

Σέλα του πιθήκου

Σημείο

Σημείο συσσώρευσης

Σποραδική ομάδα

Σταθερά Ωμέγα

Σταθερά των Euler–Mascheroni

Σταθερές του Brun

Σταθερά του Apéry

Σταθερό σημείο

Στάσιμη κατανομή

Στατιστική

Στερεογραφική προβολή

Στοχαστική Ανέλιξη

Στροφοειδής ή Λογοκυκλική καμπύλη

Συμβολική λογική

Συμμετρία

Συμμετρικό πολυώνυμο

Συμπαγοποίηση

Συνάρτηση

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης

Συνάρτηση Βήτα

Συνάρτηση γάμμα

Συνάρτηση ζήτα

Συνάρτηση Όιλερ

Συνάρτηση Gudermann

Συνάρτηση rect

Συνάρτηση tri

Συνδυαστική

Συνέλιξη

Σύνολο

Σύνολο Mandelbrot

Συνομολογία

Σύστημα εξισώσεων

Σύστημα συντεταγμένων

Σφαίρα (γεωμετρία)

Σφαίρα του Dandelin

Σφαιρικές συντεταγμένες

Σφαιρική γεωμετρία

Σχέση (μαθηματικά)

Σχέση ισοδυναμίας

Σώμα (άλγεβρα)

Σώμα Αριθμών

Ταινία του Μέμπιους

Ταυτότητα (μαθηματικά)

Ταυτότητα του Euler (Όιλερ)

Ταυτότητα τεσσάρων τετραγώνων του Euler

Τέλειος αριθμός

Τελεστής

Τελεστής ανάδελτα

Τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση

Τετραγωνικό σώμα

Τετραγωνισμός του κύκλου

Τετράγωνο

Τετραδόνιο

Τετράπλευρο

Το τελευταίο θεώρημα του Φερμά

Τομή Ντέντεκιντ

Τομή συνόλων

Τοπολογική πολλαπλότητα

Τοπολογικός χώρος

Τόρος

Τριγωνική ανισότητα

Τρίγωνο

Τρίγωνο Reuleaux

Τριγωνομετρία

Τύπος του Wallis

Υπερβατικός αριθμός

Υπερβολικές συναρτήσεις

Υπερβολική εφαπτομένη
Υπερβολικό ημίτονο
Υπερβολική συνεφαπτομένη
Υπερβολικό συνημίτονο
Υπερβολική συντέμνουσα
Υπερβολική τέμνουσα
Υπερβολική συντέμνουσα

Υπερβολικό παραβολοειδές

Υπεργεωμετρική κατανομή

Υπεργεωμετρική σειρά

Υποπολλαπλότητα

Υποσύνολο

Φιάλη του Klein

Φύλλο του Καρτεσίου

Φυσικός αριθμός

Χαρακτηριστική του Euler

Χρυσή τομή

Χώρος Banach

Χώρος Hilbert

Χώρος Sobolev

Ψηφιδοθέτηση (tesselation)

--------

Άμπελ Νιλς Χένρικ

Βιρασένα

Βολτερά Βίτο

Γκαλουά Εβαρίστ

Γκάους Καρλ Φρίντριχ

Γκέντελ Κουρτ

Έρντος Πολ

Ζερμαίν Σοφί

Κάντορ Γκέοργκ

Κοντορσέ Νικολά ντε

Κωσύ Ωγκυστέν-Λουί

Λαγκράνζ Ζοζέφ Λουί

Λάιτχιλ Μάικλ Τζέιμς

Λεβι Μπέπο

Μουάβρ Αβραάμ ντε

Μπελτράμι Εουτζένιο

Μπερνούλι Ντάνιελ

Νας Τζων Φορμπς

Νόιμαν Τζον φον

Όιλερ Λέοναρντ

Πεάνο Τζουζέπε

Πέρελμαν Γκριγκόρι

Πονσελέ Ζαν Βικτόρ

Πουανκαρέ Ανρί

Ραμανούτζαν Σρινιβάσα

Ρίμαν Μπέρναρντ

Τούρινγκ Άλαν

Τσέμπισσιοφ Παφνούτι Λβόβιτς

Φερμά Πιέρ ντε

Φράι Γκέχαρντ

Χααρ Άλφρεντ

Χάρντι Γκόντφεϊ Χάρολντ

Χίλμπερτ Ντάβιντ

Graphic16Graphic6Graphic7

Μαθηματικά Γραμματόσημα

Αλφαβητικός κατάλογος

Home