Fine Art

.


1 September 1804, discovery of 3 Juno

1 September 1854 discovery of 31 Euphrosyne

1 September 1953 discovery of 1916 Boreas

1 September 1978 discovery of 5344 Ryabov

1 September 1989 discovery of 8086 Peterthomas

---

1 September 1988 Death of Luis Walter Alvarez

September

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Chronology

Hellenica World - Scientific Library