172 Βαυκίς


172 Βαυκίς
Ανακάλυψη A
Ανακαλύψας (-ασα): A. Borrelly
Ημερομηνία ανακάλυψης: 5 Φεβρουαρίου 1877
Εναλλακτικές ονομασίες B:
Κατηγορία:
Τροχιακά χαρακτηριστικά Γ
Εποχή
Εκκεντρότητα (e): 0,115
Μεγάλος ημιάξονας (a): 2,379 AU (355,9 εκατομ.km)
Απόσταση περιηλίου (q): 2,105 AU (314,9 εκατομ. km)
Απόσταση αφηλίου (Q): 2,653 AU (396,9 εκατομ. km)
Περίοδος περιφοράς («έτος») (P): 1341 ημέρες
Κλίση ως προς την εκλειπτική (i): 10,038 ° (μοίρες)
Μήκος του
ανερχόμενου συνδέσμου (Ω):

°
Όρισμα του περιηλίου (ω): °
Μέση ανωμαλία (M): °

Η Βαυκίς (Baucis) είναι ένας αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,79. Ανακαλύφθηκε το 1877 από τον Αλφόνς Μπορελλύ, που παρατηρούσε από τη Μασσαλία, και πήρε το όνομά της από τον ελληνορωμαϊκό μύθο του Φιλήμονος και της Βαυκίδος.


Φυσικά χαρακτηριστικά

Η μέση διάμετρος της Βαυκίδος υπολογίσθηκε σε 62,4 km. Ο φασματικός της τύπος είναι S (λιθώδης), ενώ το άλβεδό της είναι 0,138. Η Βαυκίς περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μία φορά κάθε 16 ώρες περίπου.Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License