Αλκένια


Τα αλκένια ή ολεφίνες είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με τουλάχιστον έναν διπλό δεσμό.

* Τα αλκένια αποτελούν ιδιαίτερη χημική ομόλογη σειρά

Ο Γενικός χημικός τύπος των αλκενίων είναι CnH2n (n=2,3..)

Τα αλκένια έχουν δύο άτομα υδρογόνου (Η) λιγότερα από τα αλκάνια αφού θεωρητικά προκύπτουν από τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες αν αφαιρεθούν δύο άτομα Η από γειτονικά άτομα άνθρακα οπότε και οι μονάδες συγγενείας που περισσεύουν δημιουργούν το διπλό δεσμό.

Δείτε επίσης

* Οργανική ένωση

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License