ΧημείαΗ Χημεία είναι η βασική επιστήμη που μελετά τη σύσταση των ουσιών καθώς και τις μετατροπές τους, δηλαδή τις αναδιατάξεις των δομικών συστατικών της ύλης και, μέσω αυτών, τους μετασχηματισμούς που αυτή υφίσταται. Ασχολείται παραδοσιακά με τους νόμους που διέπουν το σχηματισμό και τη διάσπαση των μορίων από τα άτομα, ωστόσο σήμερα το πεδίο της μπορεί να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει τη δομή της ύλης σε πιο θεμελιώδες επίπεδο, π.χ. τις πυρηνικές αντιδράσεις (πυρηνική χημεία).

Η χημεία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της Φυσικής, ιδιαίτερα με την κβαντική μηχανική, η οποία ερμηνεύει τους χημικούς νόμους σε ένα πιο θεμελιώδες επίπεδο. Επίσης, συνδέεται με την επιστήμη της Βιολογίας, αποτελώντας τη βάση για την κατανόηση των χημικών φαινομένων που συνθέτουν το μεταβολισμό των ζωντανών οργανισμών. Τα τελευταία αποτελούν το αντικείμενο της μοριακής βιολογίας.

Κλάδοι της χημείας

Οργανική χημεία

Ανόργανη χημεία

Φυσικοχημεία

Θερμοχημεία

Βιοχημεία

Αναλυτική χημεία

Μικρότεροι Κλάδοι

Σχετικά πεδία

Επιστήμη υλικών

* Περιβαλλοντικη Χημεία

* Χημική Τεχνολογία

* Βιομηχανική Χημεία

* Ηλεκτροχημεία

* Κβαντική χημεία

* Οργανολογία

Χημεία Τροφίμων


* Ονοματολογία

* Ιστορία της χημείας

* Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων

Ιστορία της χημείας

* Αλχημεία

* Σημαντικότεροι ερευνητές στοιχείων

* Ανακάλυψη των χημικών στοιχείων

* Βραβεία Νόμπελ στη Χημεία

Πρωτοπόροι της Χημείας

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License