Οργανική ΧημείαΟργανική Χημεία ονομάζεται ο κλάδος της Χημείας ο οποίος μελετά τις ενώσεις του άνθρακα. Οι πρώτες οργανικές ενώσεις απομονώθηκαν στις αρχές του 18ου αιώνα. Ο πρώτος που μελέτησε συστηματικά τις οργανικές ενώσεις ήταν ο Scheele, ο οποίος απομόνωσε πλήθος οργανικών ενώσεων από φυτικές και ζωικές ύλες. Κατά τον 18ο αιώνα οι χημικοί πίστευαν ότι για να συντεθεί μία οργανική ένωση ήταν απαραίτητη η ζωική(<ζωή) δύναμη (vis vitalis) την οποία διαθέτουν μόνο οι ζωικοί οργανισμοί. Όμως το 1828 ο Wöhler ανακάλυψε μία οργανική ένωση που μπορούσε να παρασκευασθεί εργαστηριακά. Αυτό το πέτυχε τυχαία, όταν με θέρμανση κυανικού αμμωνίου (NH4OCN) παρασκεύασε την ουρία, η οποία είναι οργανική ένωση. Εν ολίγοις κατέρριψε την βιταλιστική θεωρία. Στις μέρες μας ο διαχωρισμός σε οργανική και ανόργανη γίνεται για καθαρά συστηματικούς λόγους στην εκμάθηση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις ιδιότητες των οργανικών και των ανόργανων ενώσεων. Οι οργανικές ενώσεις μέχρι στιγμής είναι περισσότερες από 12*106.

Εξαιρέσεις

Για ιστορικούς λόγους οι παρακάτω ενώσεις θεωρούνται ανόργανες: Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα ανθρακικά άλατα,τα κυανικά άλατα και τα κυανούχα άλατα.

Γιατί ξεχώρισε ο άνθρακας;

Ο άνθρακας ξεχώρισε και έγινε το βασικό στοιχείο των ζωικών οργανισμών για τους εξής λόγους:

* Διαθέτει τέσσερα μονήρη (μοναχικά) ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Για αυτό το λόγο μπορεί να ενωθεί με άτομα άλλων στοιχείων ή με άλλα άτομα άνθρακα.

* Έχει μικρή ατομική ακτίνα. Για αυτό σχηματίζει σταθερούς ομοιοπολικούς δεσμούς (τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων συγκρατούνται ισχυρά, επειδή είναι κοντά στον πυρήνα του ατόμου του άνθρακα).

* Μπορεί να σχηματίζει σταθερούς ομοιοπολικούς δεσμους με πληθώρα ατόμων όπως οξυγόνο, άζωτο, θείο, φωσφόρος, λίθιο κ.α.

* Μπορεί να σχηματίζει μακρές αλυσίδες καθώς επίσης δακτύλιους και ακόρεστες ενώσεις.

Βιβλιογραφία

* Χημεία Β' Εν. Λυκ. (Γ.Π.) [που εκδόθηκε τουλάχιστον μέχρι και το σχ. έτος 2006-07] - ΟΕΔΒ

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License