Αναλυτική χημείαΑναλυτική Χημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που αφορά τον καθορισμό της σύστασης μίας ουσίας ή ενός μείγματος, δηλαδή την ανάλυσή τους.

Η Αναλυτική Χημεία χρησιμοποιεί μία πληθώρα διαδικασιών, κυρίως πειραμάτων, για να καθορίσει την ποιοτική σύσταση (στοιχεία ή ουσίες που υπάρχουν στο εξεταζόμενο αντικείμενο) και έπειτα την ποσοτική σύσταση (αναλογία στην οποία βρίσκονται τα παραπάνω) του εξεταζόμενου αντικειμένου.

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License