Χημεία Πολυμερών


Κλάδος της Χημείας.

Θέματα - Τομείς

* Ονοματολογία και χρήσεις των πολυμερών.

* Πολυμερισμοί συμπύκνωσης.

* Πολυμερισμοί ελευθέρων ριζών.

* Ιοντικοί πολυμερισμοί.

* Πολυμερισμοί με φωτόλυση, ηλεκτρόλυση και χρήση ακτίνων. *Πολυμερισμοί κυκλικών οργανικών ενώσεων.

* Αντιδράσεις τροποποίησης συνθετικών πολυμερών.

* Βιολογικά πολυμερή και οι χημικές τους αντιδράσεις.

* Πολυμερή που περιέχουν ανόργανα στοιχεία.

* Σχέση μεταξύ μακρομοριακής δομής και ιδιοτήτων.

* Πολυμερή με σημαντικές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες.

* Βιο-ιατρικές εφαρμογές συνθετικών πολυμερών.

Χημεία

Αλφαβητικός κατάλογος

<--- Search --->

Από την Live-Pedia.gr

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License