Απόσταξη


Απόσταξη (Distillation) ονομάζεται η μέθοδος με την οποία απομονώνεται ένα "καθαρό" υγρό από ένα μίγμα.

1: Πηγή θερμότητας, 4. Θερμόμετρο, 15 μίγμα, 8 Απόσταγμα

Με τη μέθοδο αυτή θερμαίνεται ένα μίγμα που περιέχει υγρό μέχρι που βράζοντας το υγρό σχηματίζει ατμούς. Οι ατμοί αυτοί οδηγούνται σε σχετική διάταξη ενός μέσου που λέγεται συμπυκνωτής όπου εκεί ψύχονται και μετατρέπονται σε "καθαρό υγρό".

Κλασματική απόσταξη ονομάζεται η ίδια μέθοδος με τη διαφορά ότι σ΄ αυτή επιχειρείται απόσταξη υγρών, (με διαφορετικά σημεία βρασμού), που βρίσκονται στο ίδιο μίγμα. Έτσι στη κλασματική απόσταξη κάθε υγρό βράζει σε διαφορετική θερμοκρασία γεγονός που επιτρέπει τη συγκέντρωση και αντίστοιχα συμπήκνωση ξεχωριστά των ατμών τους. Ευνόητο ότι η απομόνωση υγρών με κλασματική απόσταξη ξεκινάει από το υγρό που έχει το χαμηλότερο σημείο βρασμού.

Μπορούμε να αποστάξουμε κάτω από ατμοσφαιρική πίεση μερικά υγρά λίγο πτητικά, σε θερμοκρασίες κατώτερες απ' αυτές του σημείου βρασμού τους, αν τα παρασύρουμε με ένα ρεύμα ατμών άλλου υγρού πτητικότερου, π.χ. με ρεύμα ατμών νερού. Αυτή είναι η καλούμενη απόσταξη σε ρεύμα ατμών.

Εάν ένα υγρό περιέχει πτητικές ουσίες με αισθητές διαφορές στα σημεία βρασμού τους, τότε ο διαχωρισμός τους γίνεται με κλασματική απόσταξη. Οι περισσότερες εργαστηριακές και βιομηχανικές αποστάξεις είναι κλασματικές.

Για να γίνει πιο κατανοητή η αρχή της κλασματικής απόσταξης θεωρούμε μείγμα μεθανόλης (CH3.ΟH σ.ζ. 65° C) και νερού (σ.ζ. 100° C).

Όταν θερμανθεί το μίγμα αυτό, ο ατμός θα περιέχει σε μεγαλύτερη αναλογία την πιο πτητική ουσία, δηλαδή την ουσία με το χαμηλότερο σημείο βρασμού (σ.ζ.), δηλαδή τη μεθανόλη, ενώ το υγρό που απομένει στον κλασματήρα θα περιέχει σε μεγαλύτερη αναλογία το λιγότερο πτητικό συστατικό, το νερό. Στη διαφορά, λοιπόν, της σύστασης του ατμού που παίρνουμε και του υγρού, που απομένει στον κλασματήρα, στηρίζεται η αρχή της κλασματικής απόσταξης.

Επειδή οι επανειλημμένες αποστάξεις φέρουν χάσιμο χρόνου και ουσιών, έχουμε καλύτερο διαχωρισμό με μια μόνο απόσταξη, με τη βοήθεια κλασματικών επιθεμάτων. Στην αρχή αυτή στηρίζεται και η κατασκευή διάφορων αποστακτικών στηλών, που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανική κλίμακα, (ακαθάριστου βενζολίου, πετρέλαια, ξύλα, ακαθάριστη πίσσα, λιθάνθρακες, γεωργικά προϊόντα κλπ.).

Χημεία

Αλφαβητικός κατάλογος

<--- Search --->

Από την Live-Pedia.gr +

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License