Οργανική ένωσηΟργανικές ενώσεις ονομάζονται οι ενώσεις του άνθρακα (χημικό σύμβολο: C) με ένα ή περισσότερα χημικά στοιχεία, εκτός από ορισμένες, μεταξύ των οποίων είναι: το μονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα, το ανθρακικό οξύ, τα ανθρακικά άλατα, τα καρβίδια (ενώσεις των μετάλλων με άνθρακα), ο διθειάνθρακας και τα κυανιούχα άλατα. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει γενική συμφωνία για το ποιες ενώσεις είναι οργανικές και ποιες ανόργανες. Για παράδειγμα, το υδροκυάνιο (HCN) θεωρείται από κάποιους οργανική ένωση, ενώ άλλοι το κατατάσσουν στις ανόργανες.

Οι ενώσεις του άνθρακα αποτελούν εκατομμύρια χημικών ενώσεων, περισσότερες ακόμη και από τις άλλες ενώσεις όλων των άλλων στοιχείων μαζί. Αυτό συμβαίνει επειδή τα άτομα του άνθρακα παρουσιάζουν μια μοναδική ευκολία στο σχηματισμό αλυσίδων ή δακτυλίων σύνδεσης. Με αυτές τις συνδέσεις μορφής αλυσίδων ή δακτυλίων του άνθρακα συνδέονται άτομα αζώτου, οξυγόνου,υδρογόνου, ή άλλων στοιχείων δημιουργώντας μια εκπληκτική ποικιλία δομής μορίων.

* Οι ενώσεις αυτές ονομάσθηκαν οργανικές επειδή συγκροτούν τους ζωντανούς οργανισμούς.

Οργανικές ενώσεις είναι, μεταξύ άλλων, και ουσίες καθημερινής χρήσης, όπως το οινόπνευμα (αιθανόλη), το προπάνιο και το βουτάνιο (που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο στα γκαζάκια υγραερίου),τα πλαστικά ,το καουτσούκ κ.λ.π. Επίσης, το πετρέλαιο είναι μείγμα πολλών οργανικών ουσιών.

Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων

Οι οργανικές ουσίες μπορεί να ταξινομηθούν με βάση διάφορα κριτήρια:

1. Κατά το είδος του δεσμού των ατόμων του άνθρακος: Αρχικά, διακρίνονται σε κορεσμένες ή ακόρεστες, ανάλογα με το αν τα άτομα του άνθρακα μεταξύ τους, ενώνονται με απλούς ή πολλαπλούς (διπλούς ή τριπλούς) δεσμούς αντίστοιχα.

2. Κατά τη μορφή της "ανθρακικής αλυσίδας": Μία άλλη διάκριση χωρίζει τις οργανικές ενώσεις σε ευθύγραμμες ή άκυκλες ή αλειφατικές και σε κυκλικές. Οι κυκλικές χωρίζονται περαιτέρω σε ισοκυκλικές και ετεροκυκλικές, ενώ τέλος οι ισοκυκλικές διακρίνονται σε αρωματικές και αλεικυκλικές.

3. Κατά το είδος της χαρακτηριστικής ομάδας καθοριστική σε χημικές τάξεις και ομόλογες σειρές.

Οι απλούστερες οργανικές ενώσεις είναι οι υδρογονάνθρακες που αποτελούνται μόνο από άνθρακα και υδρογόνο. Με αντικατάσταση ατόμων υδρογόνου ενός υδρογονάνθρακα από άτομα ή ομάδων ατόμων άλλων στοιχείων που λέγονται υποκαταστάτες προκύπτουν (θεωρητικά) άλλες οργανικές ενώσεις. Όταν αυτές οι προκύπτουσες ενώσεις περιέχουν στο μόριό τους μια χαρακτηριστική ομάδα τότε καλούνται μονοπαράγωγα υδρογονανθράκων, ενώ αν περιέχουν δύο ή περισσότερες, ίδιες ή ακόμη και διαφορετικές, καλούνται: πολυπαράγωγα υδρογονανθράκων.

Δείτε επίσης

* Διαφορές οργανικών και ανόργανων ενώσεων

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License