ΠήξηΠήξη (Freezing) τόσο στη Φυσική όσο και στη Χημεία ονομάζεται η μετατροπή υγρού σε στερεό, αποτελεί δε μια από τις αλλαγές φάσεων της φυσικής μορφής της ύλης (κατάσταση της ύλης).

Όταν ψύχεται ένα υγρό, οι δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων του που συγκροτούν αυτό γίνονται όλο και ποιό ισχυρές έτσι ώστε στο τέλος που παγώνει να λαμβάνει συγκεκριμένο σχήμα. Μια καθαρή ουσία παγώνει (στερεοποιείται) στην ίδια πάντα θερμοκρασία, η οποία και ονομάζεται σημείο πήξης ή θερμοκρασία πήξης. Για παράδειγμα το νερό παγώνει στους 0° C (ή 32° F).

Το "σημείο πήξης" ορίζεται κάθε φορά σε κανονικές συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης και είναι το ίδιο περίπου με το σημείο τήξης για την ίδια πάντα ουσία.

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License