Αλκυλαλογονίδια


Τα αλκυλαλογονίδια είναι οργανικές ενώσεις που αποτελούν ιδιαίτερη χημική ομόλογη σειρά.

* Ο γενικός χημικός τύπος των αλκυλαλογονιδίων είναι: CnH2n+1 - Χ

(n=1,2,3..) και όπου Χ= χαρακτηριστική ομάδα των στοιχείων: φθορίου (F), χλωρίου (Cl), βρωμίου (Br) και ιωδίου (I).

Συμβολίζονται επίσης συνεπτυγμένα και ως R – Χ

Δείτε επίσης

* Αλκάνια

* Οργανική ένωση

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License