ΗλεκτροφόρησηΜε το όνομα ηλεκτροφόρηση (Electrophoresis, Reuss 1809), φέρεται η ηλεκτρική εκείνη μέθοδος διαχωρισμού των στερεών σωματιδίων από το υγρό ενός κολλοειδούς.

Με τη μέθοδο αυτή διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα μέσω ηλεκτροδίων σε ένα κολλοειδές με αποτέλεσμα τα στερεά σωματίδια που περιέχει να συγκεντρώνονται σε ένα ηλεκτρόδιο.

Μεγάλη εφαρμογή της ηλεκτροφόρησης γίνεται στη «γενετική ταυτοποίηση» χάριν της οποίας απομονώνονται ίχνη της ουσίας DNA που περιέχεται σε κάθε έμβια ύλη. Έτσι εκ της μοναδικότητας που παρέχει το σχήμα DNA για κάθε άνθρωπο μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά του από ελάχιστα δείγματα δέρματος, αίματος, τριχών κ.ά.

Reuss, F.F. Mem.Soc.Imperiale Naturalistes de Moscow, 2, 327 1809

Δείτε επίσης

* Απόσταξη

* Διήθηση

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License