Δ

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ

Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

Δακτύλιοι του Δία

Δακτύλιοι του Κρόνου

Δακτύλιοι του Ουρανού

Δακτύλιοι του Ποσειδώνα

Δακτύλιος της Ανθής

Δακτύλιος (άλγεβρα)

Δακτύλιος ακεραίων

Δαμοκλοειδής αστεροειδής

Δάφνις (δορυφόρος)

Δεδομένα

Δειγματοληψία

Δειγματοχώρος

Δείκτης διάθλασης

Δείκτης συνάρτησης

Δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας

Δείμος (δορυφόρος)

Δεκαδικό σύστημα

Δεκαεπτάγωνο, κατασκευή

Δέλτα του Κρόνεκερ

Δελτοειδής Καμπύλη

Δελφίν (αστερισμός)

Δεσμός άνθρακα - υδρογόνου

Δεσμός άνθρακα - φθορίου

Δεσμός π

Δεσμός σ

Δεσμός υδρογόνου

Δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κό οξύ (DNA)

Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα

Δευτεροβάθμια εξίσωση

Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος

Δήλιον πρόβλημα

Δηλωτική σημασιολογία

Δηλωτικός προγραμματισμός

Δημησιάνος, Ιωάννης

Δήμητρα (πλανήτης νάνος)

Δημήτριο

Δημόκριτος ο Αβδηρίτης

Δημόπουλος , Σάββας

Διάβαση (αστρονομία)

Διαβήτης (όργανο)

Διαβήτης (αστερισμός)

Διαγαλαξιακός αστέρας

Διάγραμμα διακλάδωσης

Διάγραμμα ροής

Διάγραμμα Voronoi

Διάγραμμα Χέρτζσπρουνγκ-Ράσελ

Διαδικασία (υπολογιστές)

Διαδικτυακό ρομπότ

Διαδίκτυο

Διαδραστικότητα

Διάθλαση

Διαίρεση

Διαιρέτης

Διαιρέτης Ρεύματος

Διακομιστής μεσολάβησης

Διακριτά μαθηματικά

Διακύμανση

Διαμαντής, Περικλής

Διαμερισμός συνόλου

Διάμεσος (γεωμετρία)

Διάμετρος

Διαμήκη κύματα

Διάνυσμα

Διάνυσμα Laplace–Runge–Lenz

Διάνυσμα Poynting

Διανυσματικός χώρος

Διαποδιαμορφωτής

Δίας (πλανήτης)

Διάσπαση άλφα

Διάσπαση βήτα

Διάστημα

Διαστημικές αποστολές το 1951
Διαστημικές αποστολές το 1952
Διαστημικές αποστολές το 1953
Διαστημικές αποστολές το 1954
Διαστημικές αποστολές το 1955
Διαστημικές αποστολές το 1956
Διαστημικές αποστολές το 1957
Διαστημικές αποστολές το 1958
Διαστημικές αποστολές το 1959
Διαστημικές αποστολές το 1960
Διαστημικές αποστολές το 1961
Διαστημικές αποστολές το 1962
Διαστημικές αποστολές το 1963
Διαστημικές αποστολές το 1964
Διαστημικές αποστολές το 1965
Διαστημικές αποστολές το 1966
Διαστημικές αποστολές το 1967
Διαστημικές αποστολές το 1968
Διαστημικές αποστολές το 1969
Διαστημικές αποστολές το 1970
Διαστημικές αποστολές το 1971
Διαστημικές αποστολές το 1972
Διαστημικές αποστολές το 1973
Διαστημικές αποστολές το 1974
Διαστημικές αποστολές το 1975
Διαστημικές αποστολές το 1976
Διαστημικές αποστολές το 1977
Διαστημικές αποστολές το 1978
Διαστημικές αποστολές το 1979
Διαστημικές αποστολές το 1980
Διαστημικές αποστολές το 1981
Διαστημικές αποστολές το 1982
Διαστημικές αποστολές το 1983
Διαστημικές αποστολές το 1984
Διαστημικές αποστολές το 1985
Διαστημικές αποστολές το 1986
Διαστημικές αποστολές το 1987
Διαστημικές αποστολές το 1988
Διαστημικές αποστολές το 1989
Διαστημικές αποστολές το 1990
Διαστημικές αποστολές το 1991
Διαστημικές αποστολές το 1992
Διαστημικές αποστολές το 1993
Διαστημικές αποστολές το 1994
Διαστημικές αποστολές το 1995
Διαστημικές αποστολές το 1996
Διαστημικές αποστολές το 1997
Διαστημικές αποστολές το 1998
Διαστημικές αποστολές το 1999
Διαστημικές αποστολές το 2000
Διαστημικές αποστολές το 2001
Διαστημικές αποστολές το 2002
Διαστημικές αποστολές το 2003
Διαστημικές αποστολές το 2004
Διαστημικές αποστολές το 2005
Διαστημικές αποστολές το 2006
Διαστημικές αποστολές το 2007
Διαστημικές αποστολές το 2008
Διαστημικές αποστολές το 2009
Διαστημικές αποστολές το 2010
Διαστημικές αποστολές το 2011
Διαστημικές αποστολές το 2012
Διαστημικές αποστολές το 2013
Διαστημικές αποστολές το 2014
Διαστημικές αποστολές το 2015
Διαστημικές αποστολές το 2016
Διαστημικές αποστολές το 2017
Διαστημικές αποστολές το 2018
Διαστημικές αποστολές το 2019

Διαστημική πτήση

Διαστημική συσκευή

Διαστημική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου

Διαστημικό Λεωφορείο

Διαστημικό Λεωφορείο Ατλαντίς

Διαστημικό τηλεσκόπιο Σπίτζερ

Διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ

Διαστημικός σταθμός

Διαστημόπλοιο

Διαστολή του Σύμπαντος

Διαστολή του χρόνου

Διάττοντας αστέρας

Διαφορά δυναμικού

Διαφορική γεωμετρία

Διαφορική περιστροφή

Διαχειριστής αρχείων

Διάχυση

Διάχυση φωτός

Διαχωρίσιμος μετρικός χώρος

Διαχωριστική χοάνη

Διαφορική εξίσωση

Διδακτική της Πληροφορικής

Δίδυμοι (αστερισμός)

Δίδυμοι πρώτοι αριθμοί

Διεθνές Σύστημα Μονάδων

Διεθνής Αστροναυτική Ομοσπονδία

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός

Διεπαφή

Διερμηνέας (υπολογιστές)

Διερμηνέας γραμμής εντολών

Διερμηνευμένη γλώσσα

Διήθηση

Διηλεκτρική σταθερά

Δίκαιο του διαστήματος

Δίκτυο ευρείας περιοχής

Δίκτυο υπολογιστών

Δίκτυον

Διοκλής ο Αλεξανδρεύς

Διοξείδιο του άνθρακα

Διοξείδιο του θείου

Διοπτρικό τηλεσκόπιο

Διοφαντική εξίσωση

Διόφαντος

Διπαράλληλος

Διπλασιασμός του κύβου

Διπλός αστέρας

Διπλός δεσμός

Διπολική ροπή δεσμού

Δίσκος

Δίσκος του Airy

Δίσκος της Νέμπρα

Δισκόφρενο

Διχοτόμος γωνίας

Διώνη (δορυφόρος)

Διωνυμική κατανομή

Δοκιμαστικός σωλήνας

Δομή δεδομένων

Δομή ξένων συνόλων (πληροφορική)

Δομημένο φως

Δοράς

Δράκων (αστερισμός)

Δραστικό πυρηνικό φορτίο

Δραστικότητα

Δυαδική αναζήτηση

Δυαδική πράξη

Δυαδικό σύστημα

Δύναμη

Δύναμη Κοριόλις

Δύναμη Λόρεντζ

Δυναμική

Δυναμική ενέργεια

Δυναμική ιστοσελίδα

Δυναμικό

Δυναμικό δέλτα

Δυναμικός πίνακας

Δυναμοσύνολο

Δυσνομία (δορυφόρος)

Δυσπρόσιο

Δωδεκάγραμμα

Δωδεκάγωνο

Δωδεκάεδρο

Αλφαβητικός κατάλογος

Scientific-web.com