Αλκαδιένια


Τα Αλκαδιένια είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με δύο διπλούς δεσμούς.

* Τα αλκαδιένια αποτελούν ιδιαίτερη χημική ομόλογη σειρά.

(Προσοχή): Ο γενικός χημικός τύπος των αλκαδιενίων είναι ακριβώς ο ίδιος με εκείνον των αλκινίων: CnH2n-2 (n=2,3..)

Δείτε επίσης

* Οργανική ένωση

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License